Bỏ qua đến nội dung chính
Chính sách thanh toán
L
Được viết bởi Long
Đã cập nhật cách đây hơn 1 tuần

Các thuật ngữ chính

 • Số dư Dreamerly là tổng số tiền thu nhập của bạn như một Người bán và / hoặc các khoản thanh toán đã trả lại từ các đơn hàng bị hủy như một Người mua.

 • Nhà cung cấp Dịch vụ Thanh toán là các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ thanh toán cho Người mua và Người bán trong kết nối với nền tảng Dreamerly, bao gồm việc thu tiền từ Người mua trong quá trình mua hàng, chuyển và rút tiền cho Người bán, dịch vụ trao đổi tiền tệ liên quan đến thanh toán và rút tiền trong địa phương, và giữ tiền trong Số dư Dreamerly.

 • Thu nhập là số tiền mà Người bán kiếm được từ các đơn hàng đã hoàn thành và có thể rút hoặc sử dụng để mua trên Dreamerly, tuân thủ các Điều khoản này.

Nhận thanh toán

Tổng quan

 • Mỗi Commission bạn bán và hoàn thành thành công, sẽ ghi có tài khoản của bạn với số tiền thu nhập bằng 94-96% số tiền mua hàng (đã trừ 2-3% phí thanh toán và 2-3% phí dịch vụ).

 • Dreamerly ghi nhận Người bán sau khi một đơn hàng được hoàn thành. Xem phần "Đơn hàng" trong Điều khoản Dịch vụ để biết định nghĩa về một đơn hàng đã hoàn thành.

 • Nếu một đơn hàng bị huỷ, một phần hoặc toàn bộ số tiền đã thanh toán sẽ được hoàn trả cho Người mua, phần còn lại (sau khi trừ phí nếu có) sẽ được chuyển tới Số dư Dreamerly của Người bán (Hoạ sĩ).

  • Ví dụ: Commission (Đơn hàng) yêu cầu vẽ tranh phong cảnh Hồ Hoàn Kiếm trị giá 1,000,000 VNĐ. Nếu Người mua và Người bán (Hoạ sĩ) đồng thuận huỷ và hoàn trả 70% giá trị Commission, Người mua sẽ nhận được hoàn trả 700,000 VNĐ, Người bán nhận được 282,000 VNĐ - 288,000 VNĐ.

Rút tiền thu nhập

 • Thu nhập chỉ có thể được rút từ Số dư Dreamerly 14 ngày sau khi đơn hàng được đánh dấu là hoàn thành (để đảm bảo an ninh).

 • Để đảm bảo an ninh, Dreamerly có thể tạm ngừng khả năng rút tiền thu nhập của Người bán để ngăn chặn hoạt động gian lận hoặc phi pháp.

 • Phí rút tiền (nếu có) khác nhau tùy thuộc vào phương thức rút tiền.

 • Rút tiền là cuối cùng và không thể hoàn tác. Chúng tôi sẽ không thể đảo ngược quá trình này sau khi nó đã bắt đầu.

Mua dịch vụ

Tổng quan

 • Người mua trả tiền cho Dreamerly để thanh toán cho Commission (Đơn hàng) được tạo bởi Người bán.

 • Dreamerly hợp tác với các Nhà cung cấp Dịch vụ Thanh toán để thu thập tất cả các khoản thanh toán từ Người mua, chuyển các khoản thanh toán đó từ Người mua đến Người bán và giữ tiền liên quan đến Số dư Dreamerly. Tất cả các dịch vụ thanh toán liên quan đến việc thu tiền trên nền tảng Dreamerly được thực hiện bởi các Nhà cung cấp Dịch vụ Thanh toán của Dreamerly.

 • Bạn không được đề nghị cho Người bán trả tiền hoặc thanh toán bằng bất kỳ phương thức nào khác ngoài thông qua trang web Dreamerly.com. Trong trường hợp bạn đã được yêu cầu sử dụng phương thức thanh toán thay thế, vui lòng báo cáo ngay cho Hỗ trợ khách hàng tại đây.

 • Bạn đồng ý nhận hóa đơn và/hoặc biên lai thanh toán từ Dreamerly dưới dạng tài liệu PDF, qua email hoặc thông qua trang web.

 • Trong trường hợp bạn gặp vấn đề liên quan đến dịch vụ được cung cấp trong một Commission (Đơn hàng), bạn được khuyến khích sử dụng các công cụ giải quyết tranh chấp trên trang web để cố gắng giải quyết vấn đề.

Tranh chấp và Huỷ

Chúng tôi khuyến khích người mua và người bán giải quyết các xung đột trong số họ. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà việc này không thành công sau khi sử dụng Trung tâm Giải quyết hoặc nếu bạn gặp phải việc sử dụng trái phép trên trang web, người dùng có thể liên hệ với phòng Hỗ trợ khách hàng của Dreamerly để được hỗ trợ tại đây.

Các điều cơ bản

 • Việc hủy Commission (Đơn hàng) có thể được thực hiện trên Dreamerly, khi đủ điều kiện, thông qua Hỗ trợ khách hàng hoặc thông qua Trung tâm Giải quyết cho mỗi Commission (Đơn hàng).

 • Việc đệ trình tranh chấp giao dịch hoặc hoàn lại thanh toán thông qua nhà cung cấp thanh toán của bạn hoặc ngân hàng của bạn là vi phạm các Điều khoản Thanh toán này. Việc làm đó có thể khiến tài khoản của bạn tạm thời hoặc vĩnh viễn bị vô hiệu hóa. Lưu ý: Sau khi bạn đã đệ trình tranh chấp với nhà cung cấp thanh toán của mình, các khoản tiền này sẽ không đủ điều kiện để được hoàn lại do nghĩa vụ của chúng tôi đối với nhà cung cấp thanh toán.

 • Dreamerly, thông qua Nhà cung cấp Dịch vụ Thanh toán của mình, có quyền hủy Commission (Đơn hàng) hoặc đặt tiền trong tài khoản để chờ xử lý cho bất kỳ giao dịch lừa đảo nào được thực hiện trên trang web.

 • Tất cả việc chuyển nhượng và giao nhận quyền sở hữu trí tuệ cho người mua sẽ phải tuân thủ đầy đủ việc thanh toán và việc giao hàng sẽ không được sử dụng nếu việc thanh toán bị hủy vì bất kỳ lý do gì.

 • Nếu một đơn hàng bị huỷ, một phần hoặc toàn bộ số tiền đã thanh toán sẽ được hoàn trả cho Người mua, phần còn lại (sau khi trừ phí nếu có) sẽ được chuyển tới Số dư Dreamerly của Người bán (Hoạ sĩ).

 • Yêu cầu để có thêm các dịch vụ từ người bán vượt quá các yêu cầu đã được thỏa thuận trong Hợp đồng Commission đã thanh toán là không được phép.

Huỷ Commission (Đơn hàng)

Sự đủ điều kiện để yêu cầu Dreamerly hủy Commission (Đơn hàng) sẽ được đánh giá bởi đội ngũ Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi dựa trên một số yếu tố, bao gồm vi phạm các Điều khoản Dịch vụ và/hoặc Tiêu chuẩn Cộng đồng của chúng tôi, hành vi không đúng đắn và sử dụng sai của hệ thống giao hàng Dreamerly. Xem bên dưới để biết sự đủ điều kiện cụ thể cho mỗi Commission (Đơn hàng).

 • Các Commission (Đơn hàng) đã hoàn thành (hoặc, nếu áp dụng, các Cột mốc đã hoàn thành) có thể bị hủy, sau khi được xem xét bởi đội ngũ Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, trong vòng 14 ngày sau khi Commission (hoặc Cột mốc) được đánh dấu là hoàn thành.

 • Bất kỳ việc sử dụng Dreamerly không được phép nào được phát hiện trong quá trình thực hiện một Đơn hàng, sau khi được xem xét bởi đội ngũ Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, có thể dẫn đến việc hủy đơn hàng. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, sự quấy rối, hành vi bất hợp pháp hoặc vi phạm các Điều khoản Dịch vụ của Dreamerly.

Đội ngũ Hỗ trợ khách hàng của Dreamerly có thể sẽ hủy Commission dựa trên những lí do sau đây, nhưng không giới hạn trong đó:

 • Các Commission hoặc Cột mốc đang trong quá trình thực hiện (sau khi yêu cầu đã được gửi đến Người bán và trước khi Người bán giao hàng trên Dreamerly):

  • Người bán bị trễ và không phản hồi trong hơn 24 giờ trong khi Commission được đánh dấu là Trễ.

  • Người dùng đe dọa đánh giá thấp hoặc tận dụng tài liệu đơn hàng (như đăng nhập, thông tin cá nhân) để tống tiền đối phương.

  • Người dùng cung cấp hoặc bao gồm tài liệu vi phạm bản quyền/thương hiệu như một phần của yêu cầu hoặc giao hàng của Người bán.

  • Người dùng không còn là người dùng Dreamerly hoạt động do vi phạm Điều khoản Dịch vụ hoặc đóng tài khoản của họ.

 • Các Commission hoặc Cột mốc đã được giao (sau khi Người bán nhấn nút Giao hàng ngay và trước khi đơn hàng được đánh dấu là Hoàn thành):

  • Người bán sử dụng hệ thống Giao hàng để kéo dài ngày giao hàng để hoàn thành dịch vụ được yêu cầu mà không cung cấp dịch vụ giao hàng cuối cùng. Chú ý: Nhiều lần vi phạm sẽ dẫn đến việc đình chỉ vĩnh viễn tài khoản của bạn.

  • Người bán không giao tệp tin và/hoặc bằng chứng về công việc liên quan đến yêu cầu đơn hàng đã được thỏa thuận. Chú ý: Điều này sẽ được xem xét bởi đội ngũ Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

  • Người bán yêu cầu thanh toán bổ sung, trên hoặc ngoài nền tảng Dreamerly, bằng cách giữ lại dịch vụ giao hàng cuối cùng liên quan trực tiếp đến yêu cầu đã được thỏa thuận.

  • Người bán giữ lại dịch vụ giao hàng cuối cùng để đạt được đánh giá tốt hơn.

  • Người dùng đòi hỏi nhiều dịch vụ hơn từ Người bán vượt quá yêu cầu đã thỏa thuận ban đầu.

  • Người dùng đe dọa để để lại đánh giá xấu để đòi hỏi nhiều dịch vụ hơn từ Người bán không liên quan đến yêu cầu đã thỏa thuận.

 • Các đơn hàng đã hoàn thành (sau khi đơn hàng được đánh dấu là Hoàn thành và trước khi giới hạn 14 ngày):

  • Người dùng đã được báo cáo sử dụng tài liệu vi phạm bản quyền/thương hiệu sau khi xác minh và có bằng chứng.

  • Người dùng không mua quyền sử dụng thương mại và được báo cáo đã sử dụng tài liệu với mục đích thương mại.

  • Đội ngũ Hỗ trợ khách hàng của Dreamerly sẽ xem xét các trường hợp thao tác giao hàng đơn hàng để ngăn người dùng sử dụng đầy đủ Trung tâm Giải quyết của chúng tôi, giúp đơn hàng được đánh dấu là hoàn thành.

Nội dung này có giải đáp được câu hỏi của bạn không?