Bỏ qua đến nội dung chính
Yêu cầu mã hoạ sĩ
L
Được viết bởi Long
Đã cập nhật cách đây hơn 1 tuần

Bạn muốn bán commission ở Dreamerly? Để bắt đầu, bạn chỉ cần ấn đăng ký tài khoản hoạ sĩ và điền các thông tin theo hướng dẫn. Sau khi nhận được yêu cầu, chúng mình sẽ kiểm tra thông tin và gửi mã hoạ sĩ tới email của bạn trong thời gian sớm nhất. Mã hoạ sĩ sẽ giúp bạn mở các tính năng dành riêng cho hoạ sĩ trên Dreamerly.

Lưu ý:

  • Số lượng hoạ sĩ yêu cầu mã từ Dreamerly đang rất lớn, chúng mình đang xử lý lần lượt, rất mong bạn kiên nhẫn và thông cảm.

  • Ở giai đoạn thử nghiệm hiện tại, Dreamerly chỉ nhận các hoạ sĩ đủ 18 tuổi để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

  • Khi điền link portfolio hoặc samples, bạn vui lòng đặt link ở chế độ chia sẻ công khai nhé.

  • Mã hoạ sĩ sẽ được gửi qua email từ địa chỉ long@dreamerly.com hoặc help@dreamerly.com , bạn chú ý đánh dấu hai địa chỉ email này không phải spam nhé.

Nội dung này có giải đáp được câu hỏi của bạn không?