Anime

Profile photo
Hoạ sĩ HwaTinH
·Illustration·

Bảng giá

Headshot full render₫420,000
Headshot sketchcolor₫270,000
Chestup full render₫520,000
Chestup sketch color₫370,000

Phụ phí

Details₫50,000 - ₫100,000
Phí sửa ( tính phí sau khi sửa free 5 lần)₫10,000

Portfolio

Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Star icon

Chưa có đánh giá

Hoàn thành
Chưa có
Đúng hạn
Chưa có
Phản hồi
Chưa có

Các loại commission khác từ hoạ sĩ

Profile photo

Hoạ sĩ HwaTinH

Giới thiệu

Mình là Hwa Tình, mong được làm việc với bạn🥺🥺🥺🥺
Để bảo vệ chính mình, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc liên lạc bên ngoài trang web hoặc ứng dụng Dreamerly.