Anime

Profile photo
Hoạ sĩ eru_makiko
·Anime·

Bảng giá

Knee up₫250,000
Bust up ₫150,000
Waist up₫180,000
Fullbody₫300,000

Phụ phí

Chi tiết trang phục₫50,000 - ₫100,000
Background₫20,000 - ₫50,000

Portfolio

Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Star icon

Chưa có đánh giá

Hoàn thành
Chưa có
Đúng hạn
Chưa có
Phản hồi
Chưa có
Profile photo

Hoạ sĩ eru_makiko

Giới thiệu

Các bạn có thể vào porfolio để xem sample nha. Hãy liên hệ mình qua link FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086864467098 nhé.
Để bảo vệ chính mình, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc liên lạc bên ngoài trang web hoặc ứng dụng Dreamerly.