Anime

Profile photo
Hoạ sĩ Theku910204
·Anime·

Bảng giá

Bust up₫200,000
Fullbody₫450,000
Knee up₫350,000
Headshot₫180,000

Phụ phí

Thêm Character+100tổng giá
Background₫20,000 - ₫50,000

Portfolio

Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Star icon

Chưa có đánh giá

Hoàn thành
Chưa có
Đúng hạn
Chưa có
Phản hồi
Chưa có

Các loại commission khác từ hoạ sĩ

Profile photo

Hoạ sĩ Theku910204

Giới thiệu

Facebook : Nguyễn Thế (Mask) Digital Artist Có thể vẽ NSFW, trung niên, furry hoặc char nhiều details
Để bảo vệ chính mình, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc liên lạc bên ngoài trang web hoặc ứng dụng Dreamerly.