Anime

Profile photo
Hoạ sĩ Duck
·Anime·

Bảng giá

Only Background₫1,000,000
Full body₫700,000
Potrait₫500,000

Phụ phí

Detail Background₫50,000 - ₫200,000
+ 1 Character+70tổng giá
Detail Character₫50,000 - ₫200,000

Portfolio

Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Star icon

Chưa có đánh giá

Hoàn thành
Chưa có
Đúng hạn
Chưa có
Phản hồi
Chưa có

Các loại commission khác từ hoạ sĩ

Profile photo

Hoạ sĩ Duck

Giới thiệu

Họa nô chăm chỉ
Để bảo vệ chính mình, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc liên lạc bên ngoài trang web hoặc ứng dụng Dreamerly.