Anime

Profile photo
Hoạ sĩ Ngcbci
·Anime·

Bảng giá

Headshot₫250,000
Half-body ₫390,000
Knee-up ₫460,000
Bust-up₫320,000

Phụ phí

Background ₫20,000 - ₫50,000
Thêm char+90tổng giá
Sửa sau khi full₫20,000 - ₫50,000

Portfolio

Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Star icon

Chưa có đánh giá

Hoàn thành
Chưa có
Đúng hạn
Chưa có
Phản hồi
Chưa có
Profile photo

Hoạ sĩ Ngcbci

Giới thiệu

cuu doi de tui co tin thay kinh
Để bảo vệ chính mình, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc liên lạc bên ngoài trang web hoặc ứng dụng Dreamerly.