Anime

Profile photo
Hoạ sĩ Viktan
·Anime·

Bảng giá

* full body₫750,000
* Waist - up (head + chest + hips)₫450,000
* Bust (head + half bust)₫350,000

Phụ phí

background ₫50,000
* +1 extra character: ₫100,000

Portfolio

Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Star icon

Chưa có đánh giá

Hoàn thành
Chưa có
Đúng hạn
Chưa có
Phản hồi
Chưa có
Profile photo

Hoạ sĩ Viktan

Giới thiệu

Xin chào, nickname của mình là Viktan, hiện mình là artist tự do, lướt xuống dưới để xem thêm về tranh nhé :3 ❤👊
Để bảo vệ chính mình, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc liên lạc bên ngoài trang web hoặc ứng dụng Dreamerly.