Card design

Profile photo
Hoạ sĩ Howater
·Design·

Bảng giá

Card vuông (1200x1200) ₫200,000
Card vuông (2000x2000)₫380,000
Card chữ nhật (1600x900/ Bài Tây, TCG)₫360,000
Card Tarot (897x1479)₫300,000

Phụ phí

Màu đơn sắc+32tổng giá
Màu Cellshading+40tổng giá
Màu Cellshading + hiệu ứng ánh sáng .v.v+46tổng giá

Portfolio

Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Star icon

Chưa có đánh giá

Hoàn thành
Chưa có
Đúng hạn
Chưa có
Phản hồi
Chưa có
Profile photo

Hoạ sĩ Howater

Giới thiệu

Hình như Avatar bị chèn lên ảnh bìa thì phải?
Để bảo vệ chính mình, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc liên lạc bên ngoài trang web hoặc ứng dụng Dreamerly.