Chibi

Profile photo
Hoạ sĩ urielleee
·Chibi·

Bảng giá

A6 Half body₫100,000
A6 Full body₫150,000

Phụ phí

Background₫10,000 - ₫40,000
Character+80tổng giá

Portfolio

Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Star icon

Chưa có đánh giá

Hoàn thành
Chưa có
Đúng hạn
Chưa có
Phản hồi
Chưa có

Các loại commission khác từ hoạ sĩ

Profile photo

Hoạ sĩ urielleee

Giới thiệu

Hiiiiiiiiii ^0000^
Để bảo vệ chính mình, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc liên lạc bên ngoài trang web hoặc ứng dụng Dreamerly.