Chibi

Profile photo
Hoạ sĩ ManhManh29
·Chibi·

Bảng giá

Headshot₫100,000
Bust up₫125,000

Phụ phí

Phí sửa sketch sau 3 lần free do khách₫5,000 - ₫7,000
Backround₫8,000 - ₫12,000

Portfolio

Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Star icon

Chưa có đánh giá

Hoàn thành
Chưa có
Đúng hạn
Chưa có
Phản hồi
Chưa có
Profile photo

Hoạ sĩ ManhManh29

Để bảo vệ chính mình, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc liên lạc bên ngoài trang web hoặc ứng dụng Dreamerly.