Chibi

Profile photo
Hoạ sĩ NhokCaca
·Chibi·

Bảng giá

Color fullbody₫320,000
Lineart halfbody₫125,000

Phụ phí

Background, detail₫20,000 - ₫50,000
Phí sửa màu quá 3 lần (đối với base color)₫10,000
Phí sửa sketch (trước và sau khi line)₫10,000 - ₫50,000
Thương mại+300tổng giá
Private+30tổng giá

Portfolio

Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Star icon

Chưa có đánh giá

Hoàn thành
Chưa có
Đúng hạn
Chưa có
Phản hồi
Chưa có

Các loại commission khác từ hoạ sĩ

Profile photo

Hoạ sĩ NhokCaca

Giới thiệu

Cậu có thích tranh của tớ không :3333

Điều khoản cá nhân của hoạ sĩ

Sửa free khi artist vẽ chưa đúng yêu cầu. Sau khi đã chốt base, lên màu không sửa. Tranh được artist tự do công khai, làm sample (trừ tranh private). Khách đăng tranh vui lòng ghi tên artist, hoặc đăng tranh có gắn watermark. Có thể trao đổi cụ thể và chi tiết hơn qua fb Nhók Caca để tiến độ hoàn thành com trên Dreamerly được suôn sẻ.
Để bảo vệ chính mình, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc liên lạc bên ngoài trang web hoặc ứng dụng Dreamerly.