Chibi

Profile photo
Hoạ sĩ Tokart1203
·Chibi·

Bảng giá

Fullbody (toàn thân)₫600,000
Halfbody (1/2 body)₫400,000
Headshot (phần đầu)₫150,000

Phụ phí

Details (tùy độ phức tạp)₫50,000 - ₫100,000
Phí thương mại+200tổng giá
Phí sửa quá 3 lần (số tiền/lần)₫20,000
Background (tùy độ chi tiết)₫50,000 - ₫200,000
+ 1 Character+80tổng giá

Portfolio

Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Star icon

Chưa có đánh giá

Hoàn thành
Chưa có
Đúng hạn
Chưa có
Phản hồi
Chưa có

Các loại commission khác từ hoạ sĩ

Profile photo

Hoạ sĩ Tokart1203

Giới thiệu

* Name: Tok * 2D Artist * Commission Open * Mọi người có thể xem các project đầy đủ của mình ở: + Twitter: https://twitter.com/Tokart1203 + Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100074388888321 + Deviantart: https://www.deviantart.com/tokart1203
Để bảo vệ chính mình, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc liên lạc bên ngoài trang web hoặc ứng dụng Dreamerly.