Comic

Profile photo
Hoạ sĩ ifdkshiki
·Comic·

Bảng giá

Không có giá.

Portfolio

Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Star icon

Chưa có đánh giá

Hoàn thành
Chưa có
Đúng hạn
Chưa có
Phản hồi
Chưa có

Các loại commission khác từ hoạ sĩ

Profile photo

Hoạ sĩ ifdkshiki

Điều khoản cá nhân của hoạ sĩ

- Sửa trong khoảng 5 - 7 lần trong lúc sketch và line. Mình sẽ không sửa nữa khi bắt đầu lên màu. - Hãy cảm thấy thoải mái trao đổi với mình để có được comm ưng ý bạn nhất. - Thời gian mình hoàn thành sẽ trong khoảng 1 - 2 tuần, lâu nhất sẽ là 1 tháng nếu mình có vấn đề gì đó, mình sẽ cố gắng báo sớm cho bạn. - Nếu là comm thương mại mình xin tăng gấp 3,5 giá tiền. - Comm cá nhân có thể tùy ý sử dụng cho bản thân, và chỉ duy nhất mình bạn. Nếu bạn sử dụng sai mục đích mình sẽ tính tiền theo mức độ. - Vui lòng không pass comm của mình. - Nếu như bạn hủy waitlist, vui lòng hãy báo sớm cho mình trước 2 tháng. - Nếu bạn hủy comm giữa chừng mình sẽ tính tiền theo tiến độ. - Vui lòng thanh toán 50% hoặc 100% sau khi nhận sketch. - Mình thi thoảng sẽ up comm theo tiến độ lên mạng xã hội, hãy cảm thấy thoải mái để yêu cầu được private comm nếu bạn muốn.
Để bảo vệ chính mình, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc liên lạc bên ngoài trang web hoặc ứng dụng Dreamerly.