Design

Profile photo
Hoạ sĩ Tokart1203
·Design·

Bảng giá

Nomal - Costume (2 mặt trước sau)₫1,000,000
Nomal - Character (2 full body trước sau + 3 góc mặt)₫3,500,000
Chibi - Costume (2 mặt trước sau)₫500,000
Chibi - Character (2 full body trước sau + 3 biểu cảm)₫1,500,000

Phụ phí

Details₫50,000 - ₫300,000
Phí sửa quá 3 lần (số tiền/lần)₫20,000
Phí thương mại+300tổng giá

Portfolio

Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Star icon

Chưa có đánh giá

Hoàn thành
Chưa có
Đúng hạn
Chưa có
Phản hồi
Chưa có

Các loại commission khác từ hoạ sĩ

Profile photo

Hoạ sĩ Tokart1203

Giới thiệu

* Name: Tok * 2D Artist * Commission Open * Mọi người có thể xem các project đầy đủ của mình ở: + Twitter: https://twitter.com/Tokart1203 + Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100074388888321 + Deviantart: https://www.deviantart.com/tokart1203
Để bảo vệ chính mình, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc liên lạc bên ngoài trang web hoặc ứng dụng Dreamerly.