Emote

Profile photo
Hoạ sĩ Howater
·Emote·

Bảng giá

Emote - Emoji cho streamer (700x700) màu cellshading tặng hiệu ứng₫250,000
Emote - Emoji cho streamer (400x400) trắng đen₫100,000
Emote - Emoji cho streamer (400x400) màu cellshading₫160,000

Phụ phí

Text hiệu ứng₫10,000 - ₫40,000
Hiệu ứng thêm (ngôi sao, trái tim lung linh)₫20,000

Portfolio

Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Star icon

Chưa có đánh giá

Hoàn thành
Chưa có
Đúng hạn
Chưa có
Phản hồi
Chưa có
Profile photo

Hoạ sĩ Howater

Giới thiệu

Hình như Avatar bị chèn lên ảnh bìa thì phải?
Để bảo vệ chính mình, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc liên lạc bên ngoài trang web hoặc ứng dụng Dreamerly.