Fullcolor

Profile photo
Hoạ sĩ Mc.Tu
·Khác·

Bảng giá

Chestup₫150,000
Headshot₫120,000
Halfbody₫180,000
Fullbody₫220,000

Phụ phí

Details₫50,000 - ₫100,000
Add char+70tổng giá
Background₫50,000
Details₫50,000 - ₫100,000

Portfolio

Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Star icon

Chưa có đánh giá

Hoàn thành
Chưa có
Đúng hạn
Chưa có
Phản hồi
Chưa có

Các loại commission khác từ hoạ sĩ

Profile photo

Hoạ sĩ Mc.Tu

Giới thiệu

instagram: https://www.instagram.com/mctu.u_zzz/ gmail: tuquocma145@gmail.com For more samples and works: https://drive.google.com/drive/folders/1-TInJc-OYRlMMwyg5xth_e6lWif0CRB9?usp=sharing

Điều khoản cá nhân của hoạ sĩ

- Ck only momo/banking - Dl từ 1tuần (hoặc nhanh hơn) tính từ thời điểm nhận comm - Không nhận furry, NSFW hoặc char quá khả năng - Sẽ không sửa sau khi đã duyệt sketch - Cọc 50% sau khi duyệt sketch.
Để bảo vệ chính mình, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc liên lạc bên ngoài trang web hoặc ứng dụng Dreamerly.