Headshot/Bust-up

Profile photo
Hoạ sĩ IshgardWinter
·Character·

Bảng giá

Sketch₫150,000
Rendered Sketch₫200,000
Colored₫300,000
Shaded₫450,000

Phụ phí

Phí sửa₫10,000 - ₫25,000

Portfolio

Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Star icon

Chưa có đánh giá

Hoàn thành
Chưa có
Đúng hạn
Chưa có
Phản hồi
Chưa có

Các loại commission khác từ hoạ sĩ

Profile photo

Hoạ sĩ IshgardWinter

Giới thiệu

Xin chào. Mình là Eli / REV / FanFan Mình chuyên về Digital Art.

Điều khoản cá nhân của hoạ sĩ

- Mình không vẽ MECHA - Phí sửa 100% FREE trong giai đoạn sketch, sau khi mình đã tô và shade thì sẽ tính phí sửa. - Phí sửa 100% FREE cho mẫu Sketch.
Để bảo vệ chính mình, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc liên lạc bên ngoài trang web hoặc ứng dụng Dreamerly.