Illustration

Profile photo
Hoạ sĩ Howater
·Illustration·

Bảng giá

Minh họa đơn giản (1-3 nhân vật, bối cảnh nhẹ, tô cellshading)₫700,000
Minh họa cao cấp(1-3 nhân vật, chi tiết từ bối cảnh đến màu sắc, trao đổi từng bước)₫2,500,000
Minh họa tốt( 1-2 nhân vật, bối cảnh chi tiết, tô cellshading, hiệu ứng môi trường)₫1,400,000

Phụ phí

Thêm nhân vật nền₫150,000 - ₫300,000

Portfolio

Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Star icon

Chưa có đánh giá

Hoàn thành
Chưa có
Đúng hạn
Chưa có
Phản hồi
Chưa có
Profile photo

Hoạ sĩ Howater

Giới thiệu

Hình như Avatar bị chèn lên ảnh bìa thì phải?
Để bảo vệ chính mình, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc liên lạc bên ngoài trang web hoặc ứng dụng Dreamerly.