Illustration

Profile photo
Hoạ sĩ MonaRuria
·Illustration·

Bảng giá

headshot₫130,000
fullbody₫350,000
halfbody₫200,000

Phụ phí

sang sketch option thứ 4₫50,000
background ₫50,000 - ₫100,000
comm thương mại+200tổng giá
+character+80tổng giá
nhiều chi tiết (nhân vật từ game hoyoverse ctct)₫10,000 - ₫50,000

Portfolio

Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Star icon

Chưa có đánh giá

Hoàn thành
Chưa có
Đúng hạn
Chưa có
Phản hồi
Chưa có
Profile photo

Hoạ sĩ MonaRuria

Giới thiệu

portfolio: https://www.artstation.com/user-916233 fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100084725985950 https://linktr.ee/grisaika

Điều khoản cá nhân của hoạ sĩ

Lưu ý: Những option sketch thumbnails không được lựa chọn sẽ được artist sử dụng với mục đích khác, khách không có quyền được sử dụng sketch cho bất kỳ mục đích nào sau khi đã hoàn thành việc chốt sketch option. Trong trường hợp khách muốn sử dụng toàn bộ sketch option, liên hệ với artist để mua lại ~50k/pcs Thời gian vẽ comm: 15 ngày (nhận comm ngày 15 hàng tháng) Trình tự làm việc: Cọc (nếu đặt trước) -> Giao/nhận brief -> Trả 2-3 options cho 1 brief -> lên sketch dựa theo option được chọn -> lineart -> hoàn thành Khi đặt comm khách tự chọn deadline của các checkpoint (trong trường hợp không có deadline, thời gian tối đa hoàn thành comm sẽ từ 2-3 tuần hoặc hơn). Khách có 24 tiếng để feedback chỉnh sửa, nếu cần thêm thời gian có thể nhắn tin để mình biết trước. Trong trường hợp chỉnh sửa brief ban đầu, khách đưa sai ref, sai pose, vv... quá 3 lần sau khi artist phát triển sketch sẽ phát sinh phụ phí.
Để bảo vệ chính mình, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc liên lạc bên ngoài trang web hoặc ứng dụng Dreamerly.