Illustration Rendering

Profile photo
Hoạ sĩ Ashes_Urn
·Illustration·

Bảng giá

Bust up ₫250,000
Half body ₫550,000
Fullbody ₫850,000

Phụ phí

Phí sửa ₫50,000
BG phức tạp ₫150,000
Chi tiết ₫100,000

Portfolio

Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Star icon

Chưa có đánh giá

Hoàn thành
Chưa có
Đúng hạn
Chưa có
Phản hồi
Chưa có

Các loại commission khác từ hoạ sĩ

Profile photo

Hoạ sĩ Ashes_Urn

Giới thiệu

Chào mừng cậu đến !! Mình là một chú hươu vẽ còm đều đủ loại fandom ạ!🎤💃
Để bảo vệ chính mình, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc liên lạc bên ngoài trang web hoặc ứng dụng Dreamerly.