Sketch - Digital

Profile photo
Hoạ sĩ bongart0608
·Khác·

Bảng giá

Knee-up₫580,000
Half Body₫480,000
Chest-up₫380,000
Full Body₫680,000
Headshot₫280,000

Phụ phí

Private+20% tổng giá
Fix+20% tổng giá
Background₫80,000 - ₫500,000
Detail₫50,000 - ₫500,000
+ Character+100% tổng giá

Portfolio

Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Star icon

Chưa có đánh giá

Hoàn thành
Chưa có
Đúng hạn
Chưa có
Phản hồi
Chưa có
Profile photo

Hoạ sĩ bongart0608

Để bảo vệ chính mình, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc liên lạc bên ngoài trang web hoặc ứng dụng Dreamerly.