Sticker

Profile photo
Hoạ sĩ ChengKur
·Sticker·

Bảng giá

Pack₫500,000

Phụ phí

Detail₫10,000 - ₫100,000

Portfolio

Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Star icon

Chưa có đánh giá

Hoàn thành
Chưa có
Đúng hạn
Chưa có
Phản hồi
Chưa có

Các loại commission khác từ hoạ sĩ

Profile photo

Hoạ sĩ ChengKur

Giới thiệu

Fb: Chéng Kur Mình có comm R18 ( ib thầm kín nha)
Để bảo vệ chính mình, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc liên lạc bên ngoài trang web hoặc ứng dụng Dreamerly.