Traditional

Profile photo
Hoạ sĩ hihiluvu
·Sketch·

Bảng giá

Chân dung than chì ₫100,000
Bán thân than chì ₫200,000
Toàn thân than chì ₫300,000
Chân dung màu₫200,000
Bán thân màu₫300,000

Phụ phí

Nền ₫50,000 - ₫200,000
Sửa ₫50,000 - ₫200,000

Portfolio

Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Star icon

Chưa có đánh giá

Hoàn thành
Chưa có
Đúng hạn
Chưa có
Phản hồi
Chưa có

Các loại commission khác từ hoạ sĩ

Profile photo

Hoạ sĩ hihiluvu

Giới thiệu

Sau này sẽ bổ sung thêm tranh digital ạ.
Để bảo vệ chính mình, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc liên lạc bên ngoài trang web hoặc ứng dụng Dreamerly.