YCH

Profile photo
Hoạ sĩ Kamuisimpyellow
·YCH·

Bảng giá

Đơn character₫100,000
Cp₫120,000

Phụ phí

Phụ kiện, chi tiết phụ bổ sung₫10,000
Background bổ sung₫30,000

Portfolio

Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Star icon

Chưa có đánh giá

Hoàn thành
Chưa có
Đúng hạn
Chưa có
Phản hồi
Chưa có
Profile photo

Hoạ sĩ Kamuisimpyellow

Giới thiệu

Mik rất thân thiện nên cứ nói chuyện thoải mái. Gía comm 1 char chibi trung bình cỡ 80k nha
Để bảo vệ chính mình, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc liên lạc bên ngoài trang web hoặc ứng dụng Dreamerly.