Cover photo
Profile photo

IIrr0r

Star icon
Chưa có đánh giá

Trên 20 tuổi. Dân thiết kế nội thất. Có kinh nghiệm phụ tá 2D - 3D background cho tác giả truyện tranh và biên kịch, content. Tìm hiểu thêm mảng pixel và animation. //Comm được dùng với mục đích phi thương mại. Khi thương mại, cả hai nên có một bản thỏa thuận làm việc. //Credit IIrr0r. //Mình chỉ nhận sửa 3 lần nên bạn chú thích những chỗ cần sửa để mình sửa chữa đúng theo ý bạn nhất. //Vì đi làm nên mình chỉ cập nhật tiến độ cho bạn vào thứ 7, chủ nhật. https://www.facebook.com/IIrr0r/

Bảng giá