Cover photo
Profile photo

NTTT

Star icon
5.0 · 1 đánh giá

bạn có thể liên hệ với mình qua https://www.facebook.com/thanhtam.nguyentran.393/ Mình vẽ được mecha và furry* (vui lòng có ref rõ ràng cụ thể và nhiều ref để mình tham khảo chứ mình không ứng biến tốt với mecha)

Bảng giá