Cover photo
Profile photo

Rus_W

Star icon
5.0 · 36 đánh giá

Người nấu cơm 👯‍♂️ THỐNG BÁO: Ưu đãi Giảm 10% tổng đơn cho cho cơm đặt queer cp trong dịp Pride month (từ 1/6/2024-30/6/2024) hoặc chỉ cần trả thêm 30% tổng giá trị tranh cp đang đặt nhận cơm chibi cp cuti. +) Mình vẽ hầu hết mọi thứ trừ nhân vật trong Genshin Impact. +) HD sample: https://www.behance.net/tuantran69 +) Social: https://www.facebook.com/profile.php?id=61558009741778 +) Ưu đãi gift xinh xinh chibi random cho quý khách quay lại đặt cơm tiệm

Bảng giá