Cover photo
Profile photo

hikouya404

Star icon
5.0 · 6 đánh giá

Mình là én, illustrator, 9 năm kinh nghiệm nấu cơm. Mình vẽ com là phụ, thời gian chủ yếu là ở công ty nên thời gian trả com sẽ chậm, bù lại mình sẽ vẽ com thật kĩ, và sửa đến khi bạn vừa ý mà không tính phí sửa.

Bảng giá