Cover photo
Profile photo

hoshimoiyoki2109

Star icon
5.0 · 1 đánh giá

✨ Mình là MOIZUKi (có thể gọi mình là moi cho ngắn gọn) ✨ Mình ít khi kiểm tra Dreamerly nhưng vẫn luôn luôn mở comm nên liên lạc với mình qua facebook Triệu Huyền Đức để tiết kiệm thời gian nha ✨ Ngoài những tranh hiện giờ, tương lai mình sẽ mở thêm dịch vụ render 3d ✨ Check lg tạm thời: https://www.facebook.com/photo?fbid=211985374653654&set=a.101208099064716

Bảng giá