Dreambox

Profile photo
Hoạ sĩ MonaRuria
·Dreambox·
Dreambox là tính năng cho phép khách hàng gửi yêu cầu và thanh toán ngay lập tức cho họa sĩ mà không cần chờ họa sĩ soạn hợp đồng. Sau khi chấp nhận yêu cầu, hoạ sĩ sẽ bắt đầu tiến hành comm luôn. Dreamerly sẽ chuyển tiền cho họa sĩ khi comm được hoàn thành.
Tính năng Dreambox
  • Họa sĩ được phép tự do sáng tạo.
  • Khách hàng là người đề xuất giá tiền, và có thể thanh toán trực tiếp mà không cần chờ họa sĩ soạn hợp đồng.
  • Comm sẽ tự động hoàn tiền nếu hoạ sĩ trễ phản hồi hoặc trễ deadline.
  • Khách hàng không được phép yêu cầu chỉnh sửa, thay đổi trong quá trình làm comm cũng như sau khi comm đã hoàn thành.

Chi tiết

Information icon
Information icon
Information icon
fullbody

Portfolio

Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Star icon

Chưa có đánh giá

Hoàn thành
Chưa có
Đúng hạn
Chưa có
Phản hồi
Chưa có

Các loại commission khác từ hoạ sĩ

Profile photo

Hoạ sĩ MonaRuria

Giới thiệu

portfolio: https://www.artstation.com/user-916233 fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100084725985950 https://linktr.ee/grisaika

Điều khoản cá nhân của hoạ sĩ

Lưu ý: Những option sketch thumbnails không được lựa chọn sẽ được artist sử dụng với mục đích khác, khách không có quyền được sử dụng sketch cho bất kỳ mục đích nào sau khi đã hoàn thành việc chốt sketch option. Trong trường hợp khách muốn sử dụng toàn bộ sketch option, liên hệ với artist để mua lại ~50k/pcs Thời gian vẽ comm: 15 ngày (nhận comm ngày 15 hàng tháng) Trình tự làm việc: Cọc (nếu đặt trước) -> Giao/nhận brief -> Trả 2-3 options cho 1 brief -> lên sketch dựa theo option được chọn -> lineart -> hoàn thành Khi đặt comm khách tự chọn deadline của các checkpoint (trong trường hợp không có deadline, thời gian tối đa hoàn thành comm sẽ từ 2-3 tuần hoặc hơn). Khách có 24 tiếng để feedback chỉnh sửa, nếu cần thêm thời gian có thể nhắn tin để mình biết trước. Trong trường hợp chỉnh sửa brief ban đầu, khách đưa sai ref, sai pose, vv... quá 3 lần sau khi artist phát triển sketch sẽ phát sinh phụ phí.
Để bảo vệ chính mình, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc liên lạc bên ngoài trang web hoặc ứng dụng Dreamerly.