Chibi

Profile photo
Hoạ sĩ tokyolondon
·Chibi·

Bảng giá

Chibi Doll₫1,000,000
Chibi thường₫1,200,000
Chibi đậu ngoo₫100,000
YCH Chibi hộp quà₫350,000

Phụ phí

Details phức tạp₫300,000
Thương mại+300tổng giá
BG₫200,000
Vtuber / Stream+200tổng giá
Thêm 1 nhân vật+200tổng giá
Thêm 2 nhân vật+300tổng giá
Private+150tổng giá

Portfolio

Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Star icon

Chưa có đánh giá

Hoàn thành
Chưa có
Đúng hạn
Chưa có
Phản hồi
Chưa có
Profile photo

Hoạ sĩ tokyolondon

Giới thiệu

MoU || Chuột 2k | She/her Self-taught artist | Illustrator PLEASE DO NOT HEAVY REFERENCE, COPY, TRACE OR RE-UP. Commission is temporary closed.
Để bảo vệ chính mình, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc liên lạc bên ngoài trang web hoặc ứng dụng Dreamerly.