Design

Profile photo
Hoạ sĩ tokyolondon
·Design·

Bảng giá

Outfit design₫2,000,000
Outfit design ver Chibi Doll₫1,000,000
Character design₫3,750,000

Phụ phí

Details phức tạp vừa phải₫500,000
Private+150tổng giá
Vtuber / Streaming+200tổng giá
Thương mại+300tổng giá
Details phức tạp, yêu cầu chi tiết cao₫1,000,000

Portfolio

Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Star icon

Chưa có đánh giá

Hoàn thành
Chưa có
Đúng hạn
Chưa có
Phản hồi
Chưa có
Profile photo

Hoạ sĩ tokyolondon

Giới thiệu

MoU || Chuột 2k | She/her Self-taught artist | Illustrator PLEASE DO NOT HEAVY REFERENCE, COPY, TRACE OR RE-UP. Commission is temporary closed.
Để bảo vệ chính mình, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc liên lạc bên ngoài trang web hoặc ứng dụng Dreamerly.