Vtuber

Profile photo
Hoạ sĩ tokyolondon
·Vtuber·

Bảng giá

Model Ready-to-Rig: Half-body₫17,500,000
Model Ready-to-Rig: Chibi₫12,500,000
Model Ready-to-Rig: Full-body₫25,000,000
Model LITE: Full-body₫15,000,000
Model LITE: Half-body: ₫10,000,000

Phụ phí

Stream Overlay (1 scene)₫1,875,000 - ₫3,750,000
Thêm Outfit₫5,000,000 - ₫7,000,000
Template Unlock Char₫250,000
Character Sheet₫250,000
Thêm kiểu tóc₫2,500,000
Con trỏ chuột custom₫875,000
BG (Waiting, Openning, Ending) (1 scene)₫6,250,000
Thêm tay / bàn tay₫1,000,000

Portfolio

Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Star icon

Chưa có đánh giá

Hoàn thành
Chưa có
Đúng hạn
Chưa có
Phản hồi
Chưa có
Profile photo

Hoạ sĩ tokyolondon

Giới thiệu

MoU || Chuột 2k | She/her Self-taught artist | Illustrator PLEASE DO NOT HEAVY REFERENCE, COPY, TRACE OR RE-UP. Commission is temporary closed.
Để bảo vệ chính mình, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc liên lạc bên ngoài trang web hoặc ứng dụng Dreamerly.