Inking

Profile photo
Hoạ sĩ tokyolondon
·Inking·

Bảng giá

Full-body₫1,000,000
Half-body₫800,000
Headshot₫680,000

Phụ phí

Private+150% tổng giá
Furry, NSFW, Gore,…₫1,500,000
+ 1 nhân vật+200% tổng giá
Vtuber / Stream+200% tổng giá
BG trang trí₫500,000
+ 2 nhân vật+300% tổng giá
Detail 02: Mecha, Humanoid, sinh vật huyền bí,…₫1,000,000
Detail 01: Outfit nhiều lớp, kiểu tóc phức tạp, đổ cổ trang / sci-fi,v..v..₫500,000
Thương mại+300% tổng giá

Portfolio

Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Gallery photo
Star icon

Chưa có đánh giá

Hoàn thành
Chưa có
Đúng hạn
Chưa có
Phản hồi
Chưa có
Profile photo

Hoạ sĩ tokyolondon

Giới thiệu

MoU || Chuột 2k | She/her Self-taught artist | Illustrator PLEASE DO NOT HEAVY REFERENCE, COPY, TRACE OR RE-UP. Commission is temporary closed.
Để bảo vệ chính mình, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc liên lạc bên ngoài trang web hoặc ứng dụng Dreamerly.